Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: TM 01/2023 SJ

Základné vlastnosti

Mesíková Tamara

TM 01/2023 SJ

ZSL Marketing s. r. o.

TM 01/2023 SJ

28.4.2023

31.12.2023

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

• Do termínu 30.06.2023 najneskôr predložiť Harmonogram športovej prípravy 2023/24.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
a) komplexnej športovej prípravy a športového vybavenia Sponzorovanej ( tréningový proces, účasť na pretekoch, materiálne lyžiarske vybavenie, materiálne športové vybavenie), b) regeneračno-rehabilitačného procesu Sponzorovanej spojeného s výkonom športovej činnosti (masáže, sauny, bazény, fyzioterapia, diagnostika, lekárske vyšetrenia, medicínske produkty a výživové doplnky), c) účasť na domácich a medzinárodných pretekoch (registračné a štartovné poplatky, cestovné výdaje, ubytovanie, lyžiarske lístky a iné), d) komplexného systému lyžiarskej prípravy Sponzorovanej, ktorý je potrebný na dosiahnutie jej výkonnostných cieľov (odmena členom osobného realizačného tímu Sponzorovanej). Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Sponzorská zmluva FO T. Mesíková 2023.pdf Zmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie