Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 006/MRL/2019

Základné vlastnosti

Mokrá lopta o.z.

006/MRL/2019

TINEX, spoločnosť s ručením obmedzeným

006/MRL/2019

15.12.2019

15.12.2019

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusi splnit žiadne osobitné podmienky na poskytnutie sponyorského

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
sponzorské na účely suvisiace so športovou činnostou vykonávanou sponzorovaným. Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur
sponzorské na účely suvisiace so športovou činnostou vykonávanou sponzorovaným. Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie