Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 2/2023

Základné vlastnosti

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

2/2023

PRO ELECTRO s. r. o.

2/2023

22.5.2023

31.5.2024

3 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný sa zaväzuje uvádzať meno a logo sponzora na web. stránke lyžiarskeho klubu a použiť sponzorské na podporu športových aktivít LK Levoča a zaväzuje sa ho použiť do 31.5.2024.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK51 0900 0000 0051 3056 0818

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom sponzorského je podpora športových aktivít LK Levoča v rozsahu 3000 eur. Spôsob poskytnutia je prevod na transparentný účet LK Levoča do 10 dní odo dňa podpisu. Finančné 3 000,00 eur 0,00 eur 3 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
IMG_6447.jpg

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie