Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Zara Racing

AUTOPARTNERS BB s. r. o.

19.5.2023

30.11.2023

250,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Účelom sponzorského je podpora športových aktivít združenia v súvislosti s organizáciou motoristických podujatí, s nákupom potrieb potrebných na revitalizáciu areálu alebo iné náklady spojené s organizáciou motoristických podujatí. Sponzorovaný môže sponzorské použiť aj na úhradu nákladov spojených s uvádzaním názvu alebo obchodného mena, sídla, loga sponzora alebo loga jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté, pričom náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom sponzorského je podpora športových aktivít združenia v súvislosti s organizáciou motoristických podujatí, s nákupom potrieb potrebných na revitalizáciu areálu alebo iné náklady spojené s organizáciou motoristických podujatí. Sponzorovaný môže sponzorské použiť aj na úhradu nákladov spojených s uvádzaním názvu alebo obchodného mena, sídla, loga sponzora alebo loga jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté, pričom náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského. Finančné 250,00 eur 250,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve - Autopartners BB.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie