Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 2301

Základné vlastnosti

Juniorský tenis

2301

S.PRO s.r.o.

2301

20.5.2023

31.12.2023

5 200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
zabezpečenie materiálneho a technického vybavenia pre odbornú prípravu športovca, zabezpečenie spolupráce športových odborníkov pre odbornú prípravu športovca, zabezpečenie lekárskych prehliadok športovca, zabezpečenie regenerácie športovca, zabezpečenie účasti športovca na národných a medzinárodných súťažiach Finančné 5 200,00 eur 0,00 eur 5 200,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
2301_Zmluva-o-sponzorstve-v-sporte.pdf 2301_Zmluva-o-sponzorstve-v-sporte

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie