Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z.

Južanka Poprad, s.r.o.

12.4.2023

30.6.2023

2 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podľa článku II., III., IV. Zmluvy o sponzorstve v športe

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Zmluva o sponzorstve v športe čl. II. a III. Finančné 2 500,00 eur 0,00 eur 2 500,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie