Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

FK I - BA a. s.

stengl a.s.

1.6.2023

31.8.2023

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Zverejňovanie použitia Zverejnenie v systéme športu Propagácia

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Odmeny trénerov Doprava Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie