Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 01/2023

Základné vlastnosti

Telovýchovná jednota Jarovce

01/2023

ENERGY ONE, s. r. o.

01/2023

15.5.2023

31.12.2023

1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti futbalového klubu TJ Jarovce, nákup športového vybavenia, údržba a rekonštrukcia futbalového ihriska a jeho príslušenstvo, podpora letného sústredenia členov klubu Finančné 1 000,00 eur 0,00 eur 1 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Energy One_2023.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie