Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 012023

Základné vlastnosti

Sanitrár Ján

012023

E.I.E., s.r.o.

012023

5.6.2023

31.12.2023

3 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora tréningovej a súťažnej činnosti sponzorovaného. Finančné 3 500,00 eur 0,00 eur 3 500,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
SZ -E.I.E. s.r.o. .pdf zmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie