Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 001/MRL/2019

Základné vlastnosti

Mokrá lopta o.z.

001/MRL/2019

CREATIVE SCREAM, s.r.o.

001MRL/2019

21.9.2019

15.12.2019

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovany nemusi splnit'žiadne osobitné podmienky na poskytnutie sponzorského a preto sa ani neurčuje lehota na oznámenie ich splnenia.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské bude sponzorovanému poskytnuté za účelom podpory športovej činnosti. Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Creative Scream sro.PDF

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie