Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 012023

Základné vlastnosti

Hrbáňová Ella

012023

KULT 805 s. r. o.

012023

3.4.2023

31.12.2023

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Nie sú dohodnuté osobitné podmienky.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
- komplexnej športovej prípravy a športového vybavenia Sponzorovanej ( tréningový proces, preteky, materiálne lyžiarske vybavenie, materiálne športové vybavenie), - regeneračno-rehabilitačného procesu Sponzorovanej spojeného s výkonom športovej činnosti (masáže, sauny, bazény, fyzioterapia, diagnostika, lekárske vyšetrenia, výživové doplnky a pod.), - účasť na domácich a medzinárodných pretekoch (registračné a štartovné poplatky, cestovné, ubytovanie, stravné a lyžiarske lístky, tréningové lístky a iné), - komplexného systému lyžiarskej prípravy Sponzorovanej, ktorý je potrebný na dosiahnutie jej výkonnostných cieľov. Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva KULT 805 012023.pdf zmluva
Vyúčtovanie KULT 805 5000-2023.pdf vyúčtovanie

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie