Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 006/OZ/2023

Základné vlastnosti

XBS swimming academy

006/OZ/2023

UNIM - LH, spol. s r.o.

2.5.2023

31.12.2023

500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný môže sponzorské použiť najmä na úhradu nákladov spojených s prenájmom športových zariadení, nákupom športových potrieb a výstroje, tréningovým procesom športovcov a ich účasťou na zápasoch a sústredeniach doma a v zahraničí s cieľom dosiahnuť ich športový rast a rozvoj. Sponzorské môže byť ďalej využité aj na úhradu nákladov spojených s organizačným zabezpečením športových podujatí, úhradu štartovných poplatkov, , a aj na organizáciu a propagáciu náborovej činnosti klubu. Sponzorovaný môže sponzorské použiť aj na úhradu nákladov spojených s uvádzaním obchodného mena, loga, sponzora alebo loga jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté, pričom náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://www.fio.sk/bankove-sluzby/bankove-ucty/transparentny-ucet/vypis-transparentnych-uctov

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorovaný môže sponzorské použiť najmä na úhradu nákladov spojených s prenájmom športových zariadení, nákupom športových potrieb a výstroje, tréningovým procesom športovcov a ich účasťou na zápasoch a sústredeniach doma a v zahraničí s cieľom dosiahnuť ich športový rast a rozvoj. Sponzorské môže byť ďalej využité aj na úhradu nákladov spojených s organizačným zabezpečením športových podujatí, úhradu štartovných poplatkov, , a aj na organizáciu a propagáciu náborovej činnosti klubu. Sponzorovaný môže sponzorské použiť aj na úhradu nákladov spojených s uvádzaním obchodného mena, loga, sponzora alebo loga jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté, pričom náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského Finančné 500,00 eur 0,00 eur 500,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie