Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Baseballový klub Apollo Bratislava

KEMA SK, s.r.o.

8.6.2023

31.12.2023

1 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný sa zaväzuje využiť Sponzorské v súlade s účelom definovaným v zmouve. Sponzorské je poskytované bez nároku na poskytnutie protihodnoty zo strany Sponzoroavného

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Nákup športových potrieb Finančné 1 500,00 eur 1 500,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva_KEMASK_2023.pdf Zmluva_KEMASK

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie