Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Slovenská volejbalová federácia

N I K É , spol. s r.o.

1.7.2023

30.6.2024

100 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

- zabezpečiť, že bude po cdelú dobu trvania tejto Zmluvy spĺňať všetky zákonné predpoklady na prijatie Sponzorského, najmä bude mať po celú dobu trvania tejto Zmluvy štatút športovej organizácie zapísanej v registri právnických osôb v športe v súlade so zákonom o šport,

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzor poskytuje Sponzorovanému Sponzorské výlučne na účely súvisiace so športovou činnosťou Sponzorovaného a to v súvislosti s: - podporou, organizáciou a rozvojom profesionálneho volejbalu na Slovensku, skvalitnenie športovej činnosti vrátane úhrady nevyhnutných prevádzkových nákladov súvisiacich s organizáciou volejbalovej ligy, finálového turnaja Slovenského pohára mužov a žien, Európskej ligy mužov a žien, mužskej a ženskej reprezentácie, Beach summer volejbalu vrátane finále, Majstrovstiev Slovenska v Snow volejbale, Siene slávy Slovenského volejbalu a ankety Volejbalista roka, pod hlavičkou sponzorovaného. Finančné 100 000,00 eur 50 000,00 eur 50 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Nike-SVF_Zmluva_o_sponzorstve_v_sporte_06_2023.pdf.pdf Zmluva o sponzorstve v športe 06_2023

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie