Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z.

Študentský servis, s.r.o.

1.1.2023

31.12.2023

2 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podľa článkov II,.III., IV.,V, VII. Zmluvy o sponzorstve v športe

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
-na rozvoj basketbalového talentu a potenciálu basketbalových hráčok, -na úhradu štartovných poplatkov za účasť na športových podujatiach, cestovných nákladch na športové podujatia, ubytovacích nákladov počas športových podujatí, -na úhrad nákladov na stravu, výživové doplnky, pitný režim športovcov, na zabezpečenie tréningových, kondičných, regeneračných a iných prípravno-športových aktivít športovcov, -na úhradu nákladov na športové potreby a pomôcky športovcov Finančné 2 000,00 eur 0,00 eur 2 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie