Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 010/MRL/2019

Základné vlastnosti

Mokrá lopta o.z.

010/MRL/2019

Ing. Pavol Kučka

010MRL/2019

25.11.2019

15.12.2019

6 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusí splniť žiadne osobitné podmienky na poskytnutie sponzorského a preto sa ani neurčuje lehota na oznámenie ich splnenia.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské bude sponzorovanému poskytnuté za účelom podpory športovej činnosti vykon6vanej sponzorova n'im. Finančné 6 000,00 eur 0,00 eur 6 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Ing.Pavol Kučka.PDF

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie