Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Športový klub KAPI Bratislava

ECS SLUŽBY spol. s r.o.

15.6.2023

31.12.2023

1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

sponzorovaný je povinný zverejniť informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca v ISŠ.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, účasť športovcov na súťažiach, prenájom športovísk Finančné 1 000,00 eur 200,00 eur 800,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
zmluva o sponzorstve sk kapi - ecs sluzby.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie