Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

"Považskobystrický basketbal"

Energie2, a.s.

29.6.2023

31.12.2023

1 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podľa článkov II,.III., IV.,V, VII. Zmluvy o sponzorstve v športe

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
• na rozvoj basketbalového talentu a potenciálu basketbalových hráčov, • na úhradu štartovných poplatkov za účasť na športových podujatiach, cestovných nákladov a cestovných náhrad na športových podujatiach, ubytovacích nákladoch počas športových podujatí, • na úhradu nákladov na stavu, výživové doplnky, pitný režim športovcov, • na zabezpečenie tréningových, kondičných, regeneračných a iných prípravno-športových aktivít športovcov, • na úhradu nákladov na športové potreby a pomôcky športovcov, • na úhradu nákladov na trénerov, • na úhradu nákladov na prenájom tréningových priestorov (telocvične a iné športoviská) a s nimi súvisiacimi nákladmi na energie Finančné 1 500,00 eur 0,00 eur 1 500,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie