Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

FC Petržalka futbal a.s.

SportSkola s. r. o.

1.7.2023

30.6.2024

120 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

-

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzor poskytne sponzorovanému počas trvania tejto zmluvy sponzorské vo výške 120 000,- eur bezhotovostne na jeho účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to spravidla v mesačných platbách v sume 10 000,- eur počnúc júlom 2023. Účelom sponzorského je podpora tréningovej a súťažnej činnosti sponzorovaného. Sponzorovaný je oprávnený použiť sponzorské na prevádzkové náklady súvisiace so športovou činnosťou sponzorovaného (napr. mzdy, odmeny, prepravné služby a pod.). Finančné 120 000,00 eur 40 000,00 eur 80 000,00 eur

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie