Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

FK Železiarne Podbrezová a.s.

N I K É , spol. s r.o.

1.7.2023

30.6.2024

140 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské za účelom skvalitnenia športovej činnosti vykonávanej Sponzorovaným a úhrady prevádzkových nákladov Sponzorovaného, najmä, nie výlučne, na úhradu nákladov na nájom zápasových plôch a športovísk, nákladov na účasť v jednotlivých súťažiach ako aj jednotlivých zápasoch, nákladov na cestovné a ubytovanie, nákladov na športové potreby, odevy a iné športové vybavenie a pod.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Ročné Sponzorské vo výške 140 000,00 EUR: Sezóna 2023/2024: - prvá časť ročného sponzorského vo výške 70 000,00 EUR je splatná na základe faktúry vystavenej k 01.07.2023, - druhá časť ročného sponzorského vo výške 70 000,00 EUR je splatná na základe faktúry vystavenej k 01.02.2024. Finančné 140 000,00 eur 108 139,06 eur 31 860,94 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva_o_sponzorstve_NIKE_2023_2024.pdf Zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie