Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

FC TATRAN Prešov, a. s.

N I K É , spol. s r.o.

1.7.2023

30.6.2024

50 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Vyúčtovanie dotácie , podmienky zmluvy

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
sponzorske Finančné 50 000,00 eur 0,00 eur 50 000,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie