Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

FK DAC 1904, a.s.

Agropoistenie s. r. o.

30.8.2023

31.12.2023

25 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov sponzorovaného, vrátane miezd, odmien a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie Finančné 25 000,00 eur 0,00 eur 25 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
AGROPOISTENIE_2023.pdf Agropoistenie s.r.o. - Zmluva o sponzorstve v športe
AGROPOISTENIE_2023_Dodatok č. 1.pdf AGROPOISTENIE - Dodatok č. 1

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie