Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 3/2023

Základné vlastnosti

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

3/2023

PRO ELECTRO s. r. o.

3/2023

1.9.2023

31.5.2024

4 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný použije sponzorské na podporu športových aktivít LK Levoča, sponzorovaný sa zaväzuje uvádzať po dobu trvania tejto zmluvy meno a logo sponzora na na webovej stránke klubu

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK51 0900 0000 0051 3056 0818

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom sponzorského je podpora športových aktivít v LK Levoča, v rozsahu štyritisíc eur, ktoré bude poskytnuté prevodom na transparentný účet LK Levoča. Finančné 4 000,00 eur 0,00 eur 4 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
IMG_8642.jpg

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie