Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: SZ13-09-2023

Základné vlastnosti

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

SZ13-09-2023

Lentimex Development, a.s.

SZ13-09-2023

12.9.2023

31.12.2023

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

• nie sú dohodnuté osobitné podmienky.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
2. Účelom sponzorského je podpora činnosti organizácie vo výkone športovej a riadiacej činnosti členov a funkcionárov a súťažnej činnosti športovcov registrovaných v evidencii Sponzorovaného, nákup lyžiarskeho vybavenia a výdavky spojené s organizáciou športových podujatí v alpských disciplínach. Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie