Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 2023/005

Základné vlastnosti

Mokrá lopta o.z.

2023/005

J.P.S.servis, s.r.o.

2023/005

28.8.2023

31.12.2023

12 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovoný'/ nemusí splniť žiadne osobitné podmienky no poskytnutie sponzorského.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské bude sponzorovanému poskytnuté zo účelom podpory športovej činnosli vykonovanej sponzorovanim. Finančné 12 000,00 eur 0,00 eur 12 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve v športe 2023-005.PDF SponzorskaZmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie