Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

MFK Záhorská Bystrica

Zelená pošta s. r. o.

26.8.2023

31.12.2023

2 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podmienky, ktoré musi sponzorovany spinit na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty naoznámenie ich spinenia: nie sú dohodnute osobitne podmienky.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
1. Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské - peňažný príspevok vo výške 2.000,- EUR (slovom dvetisíc EUR) a to v postupných splátkach v nasledovnej výške a termínoch: • 1.000,-EUR (slovom tisíc EUR) do 31.8.2023 • 1.000,-EUR (slovom tisíc EUR) do 30.11.2023 2. Účelom sponzorského je : • podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov sponzorovaného, vrátane miezd, odmien a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Finančné 2 000,00 eur 2 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie