Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 22023

Základné vlastnosti

FUTSAL KLUB LUČENEC

22023

KM MONACO 2, s.r.o.

22023

31.8.2023

31.12.2023

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

sponzorovaný je povinný zverejniť v ISŠ v súlade a spôsobom podľa ZoŠ najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
sponzorské je možné využiť na materiálne vybavenie a odmeny hráčov a realizačného tímu Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
zmluva 1str..pdf Zmluva o sponzorstve v športe
zmluva 2str..pdf Zmluva o sponzorstve v športe
zmluva 3str..pdf
zmluva 4str..pdf Zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie