Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 2/2023/TXK/S

Základné vlastnosti

Klub vodného lyžovania Trixen Košice

2/2023/TXK/S

DOM+ s.r.o.

20.8.2023

31.12.2023

500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Použitie príspevku na podporu tréningovej a súťažnej j činnosti členov klubu, nákup športového vybavenia.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské- peňažný dar jednorázovo v termíne do 15.9.2023 bankovým prevodom na účet sponzorovaného. Účelom sponzorského je podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu a nákup športového vybavenia. Finančné 500,00 eur 0,00 eur 500,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
SZ_Samko_Dom_2023.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie