Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Kaňuchová Veronika

V + S Welding, s.r.o.

2.10.2023

31.10.2023

0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Zrušená

Viď zmluva o sponzorstve

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie