Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

FK DAC 1904, a.s.

PF Distribution a.s.

15.9.2023

31.12.2023

300 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov sponzorovaného, vrátane miezd, odmien a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie Finančné 300 000,00 eur 300 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
PF_Distribution_2023.pdf PF Distribution - Zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie