Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 20232

Základné vlastnosti

OŠK Ružindol

20232

ANERO, s.r.o.

20232

15.9.2023

15.9.2024

450,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

sponzorovaný musí uvádzať na podujatiach nim organizovaným názov a logo sponzora na reklamných banneroch. Lehota na oznámenie podmienky je do 30.10.2023

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
nákup športovej výbavy a oblečenia, kreditu na pohonné hmoty pre členov OŠK, úhrada nákladov členov realizačného tímu v súvislosti s organizovaním tréningových jednotiek a organizovaním zápasov , rozsah sponzorského - suma 450,00 € , poskytnutie sponzorského - jedno rázovo podľa termínu na zmluve , spôsob poskytnutia - na bankový účet, Finančné 450,00 eur 0,00 eur 450,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
ZOS ANERO 02 2023.pdf ZOS 02 2023

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie