Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 20233

Základné vlastnosti

OŠK Ružindol

20233

Aquael M.S Servis s.r.o.

20233

1.10.2023

30.6.2024

250,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

sponzorovaný musí uvádzať na podujatiach nim organizovaným názov a logo sponzora na reklamných banneroch. Lehota na oznámenie podmienky je do 15.10.2023

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
úhrada nákladov členov realizačného tímu v súvislosti s organizovaním tréningových jednotiek a organizovaním zápasov , rozsah sponzorského - suma 250,00 € , poskytnutie sponzorského - jedno rázovo podľa termínu na zmluve , spôsob poskytnutia - na bankový účet, Finančné 250,00 eur 0,00 eur 250,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
ZOS Aquael 03 2023.pdf 2023 3

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie