Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Jednotka - tenisová škola

Wlosek Frame s. r. o.

25.3.2023

31.10.2023

1 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti, organizovanie športových podujatí a pretekov, nákup športového oblečenia, náradia a materiálu, diagnostika, regenerácia a rehabilitácia Finančné 1 500,00 eur 0,00 eur 1 500,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
zorg23_jednotka_wlosekframe.pdf zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie