Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 0072023

Základné vlastnosti

Ski Club ZEAL Slovakia

0072023

Kiss Me a.s.

5.10.2023

30.4.2024

6 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Nie sú dohodnuté osobitné podmienky.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2401647920

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
1. Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské, ktorým je peňažný príspevok vo výške 6000,- EUR (slovom: šesťtisíc eur), bezhotovostne na číslo účtu: SK38 8330 0000 0024 0164 7920 2. Účel a rozsah sponzorského a spôsob použitia je: • Podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov sponzorovaného, okrem miezd, odmien a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. • Organizovanie športových podujatí a pretekov. • Nákup športového oblečenia, náradia a materiálu neinvestičného charakteru pre členov sponzorovaného. • Diagnostika, regenerácia a rehabilitácia členov sponzorovaného. Finančné 6 000,00 eur 0,00 eur 6 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Sponzorská zmluva SC ZEAL_Kissme23..docx

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie