Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

KDS - šport, o. z.

KOSIT a.s.

1.6.2023

31.5.2024

2 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

použitie sponzorského na stanovený účel, prezentácia sponzora

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
financovanie športovej činnosti klubu so zameraním na mládež Finančné 2 000,00 eur 0,00 eur 2 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
ZoSŠ KOSIT.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie