Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 20235

Základné vlastnosti

OŠK Ružindol

20235

RUPOS, s.r.o.

20235

15.9.2023

15.9.2024

400,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

uvádzanie názvu spoločnosti sponzora na zápasoch sponzorovaného a osadenie reklamného bannera v objekte štadióna, 30.11.2023

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
účel poskytnutia sponzorského-zakúpenie materiálno technického vybavenia, rozsah - 400,00 €, plnenie sa poskytuje jedno rázovo , spôsob poskytnutia - na bankový účet, Finančné 400,00 eur 0,00 eur 400,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
ZOS Rupos 05 2023.pdf ZOS Rupos 20235

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie