Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Flying Husky, o.z.

chanas visual arts company s. r. o.

30.10.2023

31.12.2023

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu (štartovné, cestovné, ubytovanie a strava), nákup športového a iného vybavenia a oblečenia, financovanie starostlivosti o psov a ich stravu, financovanie sústredení klubu, nákup materiálu a služieb v súvislosti s organizovaním pretekov. 3. Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti. Finančné 5 000,00 eur 5 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zml_sponzoring_chanasVAC_30102023.pdf Sponzorská zmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie