Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: ZoSvŠ_2023_02

Základné vlastnosti

Florbalový klub FBC Barca

ZoSvŠ_2023_02

PHYSIOMED s. r. o.

ZoSvŠ_2023_02

3.11.2023

31.12.2023

1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Splniť podmienky určené v zmluve a finančné prostriedky použiť na účely zahrnuté v zmluve.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Zabezpečenie chodu klubu, prenájom telocvične na tréningové účely, organizácia ligového kola. Finančné 1 000,00 eur 290,50 eur 709,50 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
faktúra_23039_november_23.PDF faktúra_23039_november23
faktúra_23043_december_23.PDF faktúra_23043_december_23

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie