Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 11

Základné vlastnosti

Herbidus

11

Dr.RADIOLOG s.r.o.

1

30.10.2023

31.12.2024

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nedojednané

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK8409000000005158327444

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
športová činnosť v jazdeckom športe. plnenie finančné, prevodom na bankový účet. využitie v časovom rozsahu 30.10.2023-31.12.2024 Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie