Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 12

Základné vlastnosti

Herbidus

12

SANAS s.r.o. Rožňava

4

10.2.2023

31.12.2023

2 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nedojednané

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK8409000000005158327444

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
aktivity spojené s jazdeckým športom, účasť na pretekoch, jazdecké športové vybavenie, všeobecná podpora tréningových aktivít. Sponzorské je finančný príspevok poukázaný na transparentný účet jednorázovo. Finančné 2 000,00 eur 0,00 eur 2 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie