Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 1/2023

Základné vlastnosti

Športový klub polície Žilina

1/2023

GoodRequest, s.r.o.

1/2023

24.10.2023

31.3.2024

400,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Splniť podmienky určené v zmluve a finančné prostriedky použiť na účely zahrnuté v zmluve.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorovaný použije Sponzorské na zabezpečenie nasledovnej športovej činnosti: tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory , výdavky na účasť na súťažiach ( úhrada cestovných a ubytovacích nákladov, nákladov na stravu), výživové doplnky, pitný režim sponzorovaného, náklady na nákup športové oblečenia, vybavenia a materiálu neinvestičného charakteru, funkčné športové lekárske vyšetrenie, diagnostika, regenerácia a rehabilitácia, preprava športového materiálu a náčinia, dopingová kontrolu, cestovné poistenie Finančné 400,00 eur 400,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva GoodRequest 2023.pdf Zmluva GoodRequest 2023
Zmluva GoodRequest 2023.pdf Zmluva GoodRequest 2023

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie