Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 001

Základné vlastnosti

OF Racing

001

FLOWii s.r.o.

001

30.12.2022

30.12.2026

0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný musí najneskôr do 30 dní odo dňa splnenia podmienok podľa zmluvy informovať sponzora.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve v sˇporte cˇislo 001.pdf Zmluva 001

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie