Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 002

Základné vlastnosti

OF Racing

002

BCF EUROPE s.r.o.

002

30.11.2022

30.12.2027

0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný musí do 30 dní oznámiť splnenie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve v sˇporte cˇislo 002.pdf Zmluva 002

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie