Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 003

Základné vlastnosti

OF Racing

003

BCF EUROPE s.r.o.

003

30.11.2023

30.12.2028

0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný musí do 30 dní oznámiť splnenie podmienok zmluvy.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve v sˇporte cˇislo 003.pdf Zmluva 003

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie