Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

AS TRENČÍN, a.s.

TIPSPORT SK, a.s.

6.10.2023

30.6.2025

150 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
3.1. Sponzor poskytuje Sponzorovanému Sponzorské výlučne na účely súvisiace so športovou činnosťou vykonávanou Sponzorovaným, a to najmä: 3.1.1. podpora a rozvoj profesionálneho futbalu; 3.1.2. organizovanie a riadenie futbalu, najmä: a) úhrada prevádzkových nákladov (napr. nájom športovísk), b) úhrada miezd športovcov a športových odborníkov, c) úhrada nákladov spojených s účasťou v Domácich Súťažiach a Súťažiach UEFA (napr. cestovné náklady, ubytovanie), d) zabezpečenie športového vybavenia; 3.1.3. skvalitnenie športovej činnosti vykonávanej Sponzorovaným. 150.000.- eur, Sezóna, Peňažné plnenie, Na dohodnutý účel Finančné 150 000,00 eur 117 060,00 eur 32 940,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie