Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 2023/006

Základné vlastnosti

Mokrá lopta o.z.

2023/006

CAMEA car, a.s.

2023/006

20.10.2023

31.12.2023

50 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusí splniť žiadne osobitné podmienky na poskytnutie sponzorského

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské bude sponzorovanému poskytnuté za účelom podpory športovej činnosti Finančné 50 000,00 eur 0,00 eur 50 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
2023_006 ML_CAMEA car.pdf SponzorskaZmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie