Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 16/10/2023

Základné vlastnosti

Obecný športový klub Dobrá Niva

16/10/2023

Niva Expo, spol. s r.o.

16/10/2023

1.11.2023

31.3.2024

200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Žiadne

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Zabezpečenie materiálnych potrieb pre mládežnícku kategóriu U9 Finančné 200,00 eur 0,00 eur 200,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve v športe.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie