Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

FK Inter Bratislava, s.r.o.

stengl a.s.

22.11.2023

31.12.2023

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Zverejňovanie použitia Zverejnenie zmluvy Propagácia spoločnosti

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Prenájom športoviska Odmeny trénerom Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
RZ - Stengl.pdf Zmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie