Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

FK DAC 1904, a.s.

ETAG, s.r.o.

30.11.2018

28.2.2020

300 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov sponzorovaného, vrátane miezd, odmien a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie Finančné 300 000,00 eur 0,00 eur 300 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
ETAG_2018-2020.pdf ETAG_2018-2020
Použitie sponzorského za roky 2018-20 ETAG.pdf použitie sponzorského za roky 2018-2020

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie