Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 003/ML/2020

Základné vlastnosti

ŠK Hornets Košice - mládež o.z.

003/ML/2020

MONTRÚR s. r. o. Košice

003/ML/2020

23.1.2020

31.12.2020

30 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nemusí splniť žiadne osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK7409000000005111647926

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské bude sponzorovanému poskytnuté za účelom podpory , športových aktivít vykonávaných sponzorovaným, a to najmä na úhradu nákladov spojených s nákupom športových potrieb a športovej výstroje, tréningovým procesom športovcov a ich účasťou na zápasoch doma a v zahraničí, prenájmom športovo-relaxačných zariadení a to všetko s cieľom dosiahnuť ich športový rast a všestranný rozvoj. Sponzorské môže byť ďalej využité aj na úhradu nákladov spojených z organizáciou a propagáciou športových podujatí, úhradu členských poplatkov , odmenu zamestnancov a športovcov klubu ako aj na organizáciu a propagáciu činnosti klubu za účelom zvyšovania športovej základne klubu a povedomia klubu u širokej verejnosti. Sponzorovaný môže sponzorské použiť aj na úhradu nákladov spojených s uvádzaním názvu alebo obchodného mena, sídla, loga sponzora alebo loga jeho výrobku v spojení s účelom Finančné 30 000,00 eur 0,00 eur 30 000,00 eur

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie